ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Y. Lisans (Tezli) programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili SBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.