ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

TUR500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması

TUR501 - Genel Turizm (3 + 0) 5

Turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizm endüstrisi, turizm arzı ve talebi, turizmin sosyal-ekonomik ve fiziksel çevre ile etkileşimi, Türkiye turizminin durumu.

TUR503 - Turizm Mevzuatı (3 + 0) 5

2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası.

TUR599 - Tez (0 + 0) 80

Tez süreci.

Seçmeli Dersler

SBE-TUR-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-GE1FA3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-TUR-GE1FA4 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

TUR502 - Turizm İşletmeciliği (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TUR510 - Turizm Ekonomisi (3 + 0) 5

Turizm ekonomisi, strateji kavramları, turizm ve iktisat bilimi, turizmin ekonomideki yeri, önemi, turizm talep ve arzı.

TUR511 - Turizm Pazarlaması (3 + 0) 5

Pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün.

TUR512 - Alternatif Turizm (3 + 0) 5

Alternatif turizm ve gelişme alanları, turistik ürün çeşitlendirme, Türk turizminde turistik ürün çeşitlendirme, inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi.

TUR513 - Konaklama İşletmeciliği (3 + 0) 5

Konaklama işletmeciliği ile ilgili temel bilgiler, dünya ve Türkiye`deki sınıflama ölçütleri, otel işletmelerinde yönetim ve yöneticilik kavramları, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi ve organizasyon analizi.

TUR514 - Seyahat İşletmeciliği (3 + 0) 5

İşletmeler, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, hukuki ve organizasyonel yapıları, seyahat işletmelerinin personel yapıları, ürünleri, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar.

TUR515 - Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3 + 0) 5

Yiyecek içecek departmanları ve restoran, bar ve otellerin organizasyon yapısı, menü, menü tipleri; restoran ve barlarda içecek seçimi, servis çeşitleri ve yiyecek-içecek aşamaları, yiyecek-içecek devri, konuk ilişkileri, yiyecek-içecek pazarlama çalışmaları.

TUR516 - Konaklama Yönetim Muhasebesi (3 + 0) 5

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

TUR517 - Turizm Ulaştırması (3 + 0) 5

Seyahat acentacılığı firmaları, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması.

TUR518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

TUR519 - Turizm Rehberliği (3 + 0) 5

Rehberlik mesleğinin tanıtılması, rehberlerin taşıması gereken bireysel özelliklerin yanında, bir rehberin turistler, turizm işletmeleri ve ülke tanıtımı açısından öneminin incelenmesi.