Seminer (TUR500) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer TUR500 1. Dönem 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. İbrahim Birkan
Course Assistants
Dersin Amacı Bir araştırma konusu seçmek, ilgili verileri elde etme ve toplama, veri analizi yapma, rapor yazımı ve bir tez olarak sunumu
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma önerileri hazırlama üzerine bir anlayış geliştirmek
  • Bir araştıma planlaması yapabilmek
  • Veri analizini ve değerlendirebilmeyi geliştirmek
  • Tez yazabilmek
Dersin İçeriği Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma amaçları ve türleri Arıkan (2007), Sy.3-53
2 Araştırma aşamalarını planlanması Sy. 55- 80
3 Araştırma önerilerinin hazırlanması Sy.81 - 97
4 Veri tipleri ve veri toplama : Anketler Sy. 99 - 138
5 Örnekleme teknikleri Sy. 139 - 176
6 Veri analizinin yapılması Sy. 177 - 299
7 Tez yazımı Sy. 301 - 357
8 Tez sunumları Barzun and Graffi (1992), Sy 348 - 385
9 Araştırma etiği ve etik ile ilgili problemler Arıkan (2009) , P. 85 - 110
10 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları
11 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları
12 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları
13 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları
14 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları
15 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları
16 Öğrencilerin sunumları Öğrencilerin sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Arıkan, R., Araştırma Tezlerinin Reddedilmesi, Detay Yayıncılık, Ankara 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 80
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir X
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir. X
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar X
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar X
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar X
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır X
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır X
8 İletişim becerilerini artırır X
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar X
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur X
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar X
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Sunum/Seminer Hazırlama 1 41 41
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125