ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Turizm Yönetimi Yüksek lisans programında eğitim yüz-yüzedir.