ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Turizm sektöründeki bütün alanlarda orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamaktır.