ECTS - - Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Profesör Doktor İbrahim BİRKAN