AKTSKonaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği (TUR513) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konaklama İşletmeciliği TUR513 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Course Assistants
Dersin Amacı Turizm sektörünün üç ana unsurundan birini oluşturan konaklama işletmelerini lisansüstü düzeyinde derinlemesine bilgilendirilmesi ve bu alandaki konuların araştırılmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Otel işletmelerinin turizm işletmeleri içindeki yerini değerlendirir.
  • Konaklama işletmelerinin sınıflandırılmasında yaşanan sorunları irdeler.
  • Dünyadaki konaklama işletmeleri ile Türkiye´deki konaklama işletmelerini kıyaslayarak analiz eder.
  • Konaklama işletmeciliğinde Türkiye´nin üstün ve zayıf yönlerini irdeler.
  • Otel bölümleri arasındaki ilişkiyi yorumlayarak analiz eder.
Dersin İçeriği Konaklama işletmeciliği ile ilgili temel bilgiler, dünya ve Türkiye`deki sınıflama ölçütleri, otel işletmelerinde yönetim ve yöneticilik kavramları, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi ve organizasyon analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otel İşletmelerinin Turizm İşletmeleri İçindeki Yeri Konu 1
2 Konaklama İşletmelerinin Dünyadaki ve Türkiyedeki Sınıflaması Konu 2
3 Otel İşletmelerinde Yönetim Ve Yöneticilik Kavramları Konu 3
4 Otel İşletmeleri Açısından Yönetim Fonksiyonları Konu 4
5 Otel İşletmelerinde Organizasyon Teorisi, Temel İlkeleri Otellerin Organizasyon Yapısının Düzenlenmesi, Bölümlere Ayırma Konu 5
6 Otellerin Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi, Konu 6
7 Otel Organizasyon Yapısının Analizi Ve Bölümler Arası İlişkiler Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Seminer sunumları Seminer sunumları
10 Seminer sunumları Seminer sunumları
11 Seminer sunumları Seminer sunumları
12 Seminer sunumları Seminer sunumları
13 Seminer sunumları Seminer sunumları
14 Seminer sunumları Seminer sunumları
15 Seminer sunumları Seminer sunumları
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kaye Sung Chon,Clayton W Barrows,Robert H Bosselman(2009); Hospitality Management Education. The Harworth Press, New York

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 50
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir X
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir. X
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar X
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar X
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar X
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır X
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır X
8 İletişim becerilerini artırır X
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar X
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur X
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar X
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 13 3 39
Raporlar
Ödevler 7 6 42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 129