AKTSSeyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği (TUR514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seyahat İşletmeciliği TUR514 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat işletmelerinin fonksiyonları ile turizm sektörü için taşıdıkları önemin belletilmesi, tur planlaması, hazırlanması, pazarlaması ve yönetim sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrencilere belletmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Seyahat sektörünün önemli işletmelerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi sahibi yapmak
  • Seyahat işletmelerinin türleri ve organizasyon yapılarını, turizm sektörü içerisindeki önemlerini ve icra ettikleri fonksiyonları hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği İşletmeler, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, hukuki ve organizasyonel yapıları, seyahat işletmelerinin personel yapıları, ürünleri, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seyahatin Ve Seyahat İşletmelerinin Tarihi Gelişimi Konu 1
2 Turizmde Dağıtım Sistemi Ve Dağıtım Sistemleri İçerisinde Seyahat İşletmelerini Yeri Ve Önemi Konu 2
3 Seyahat İşletmelerinde Organizasyonel Yapı Ve Hukuki Mevzuat Konu 3
4 Seyahat Sektörü İşletmelerinden Seyahat Acentaları Ve Fonksiyonları Konu 4
5 Seyahat Sektörü İşletmelerinden Tur Operatörleri Ve Fonksiyonları Konu 5
6 Paket Tur, Tur Çeşitleri Ve Turlarda Görev Alan Elemanlar Konu 6
7 Tur Planlaması (Hazırlanması); Destinasyon Seçimi, Satın Alma İşlemleri, Tamamlayıcı Hizmetlerin Ve Fiyatın Belirlenmesi Konu 7
8 Turun Gerçekleştirilmesi, Yer Hizmetleri, Turun Yönetilmesi Ve Tamamlanması Konu 8
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Biletleme Konu 9
11 Seminer Sunumlar Seminer Sunumlar
12 Seminer Sunumlar Seminer Sunumlar
13 Seminer Sunumlar Seminer Sunumlar
14 Seminer Sunumlar Seminer Sunumlar
15 Seminer Sunumlar Seminer Sunumlar
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nigel Evans,George Stonehouse,David Campbell(2003); Strategic Management for Travel and Tourism.Burlington

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 50
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm yönetiminde anlama, Öğretme ve teknik konsept kullanma becerilidir
2 Turizm organizasyonlarını anlama, yönetim teknikleri tasarlamada ve uygulamada becerilidir.
3 Turizm yönetiminde anlatmanın yanı sıra uygulamada planlamayı, organizasyonu, yürütmeyi, koordine etme ve kontrol fonksiyonlarını anlamayı sağlar
4 Turizm yönetiminin stratejik, taktiksel ve eylemsel boyutlarını anlamayı sağlar
5 Turizm endüstürisindeki modern teknikleri ve teknolojik düzenleri kullanmayı sağlar
6 Etkin uygulama, takım bilgisi ve alternatif turizm alanlarındaki yetenekleri artırır
7 Turizm yönetiminde teorik çalışmaların yanı sıra pratiğe odaklanır
8 İletişim becerilerini artırır
9 Turizm endüstürisindeki eğilimi anlamayı sağlar
10 Turizm endüstürisindeki kalite bilincini oluşturur
11 Turizm endüstürisindeki iş ahlakı ve sosyal sorumluluğu benimsenmesini sağlar
12 Turizm yönetiminde takip eden alanladan en az birinde etkin uygulama yeteneği, iş bilgisi ve becerileri sağlar: servis, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 10 5 50
Raporlar
Ödevler 9 3 27
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125