AKTS - Karşılaştırmalı Siyaset

Karşılaştırmalı Siyaset (KAM505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Siyaset KAM505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, siyaset bilimi alt disiplinlerinden olan karşılaştırmalı siyaset alanına dair temel kavramları, teorik yaklaşımları, kullanılan metotları öğrencilere tanıtmaktadır. Demokratik ve otoriter rejimler, siyasi yapılar ve kurumlar, parti ve parti sistemleri, seçim sistemleri gibi bir ülkenin siyasi yapısını oluşturan ve iç politikasını belirleyen temel aktörlere odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı siyaset alanının temel konularını, kavramlarını ve teorilerini tanır ve bunları karşılaştırmalı örnekler üzerinden değerlendirir.
Dersin İçeriği Devletler; demokrasi; siyasi kurumlar; sivil toplum örgütleri; uluslararası örgütler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sayarı, Sabri ve Hasret Dikici Bilgin (Der.). 2015. Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2 Karşılaştırmalı Siyaset Alanının Kapsamı Sayarı, Sabri ve Hasret Dikici Bilgin. 2013. ‘Karşılaştırmalı Siyaset Alanının gelişimi’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 5-24. (1. Bölüm) Beyme, Klaus von. 2014. “The Evolution of Comparative Politics.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 22-33. (Caramani Chapter 1) Peters, Guy B. 2014. “Approaches in Comparative Politics.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 35-46. (Caramani Chapter 2)
3 Karşılaştırmalı Siyaset Alanında Yöntem M. Emre Hatipoğlu. 2013. ‘Karşılaştırmalı Siyasette Yöntem’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 25-44. (2. Bölüm) Landman, Todd. 2003. “Why Compare Countries?” In Issues and Methods in Comparative Politics. London: Routledge, 4–22. (Chapter 1) Landman, Todd. 2003. “How to Compare Countries?” In Issues and Methods in Comparative Politics. London: Routledge, 23-49. (Chapter 2) Tavsiye edilen okumalar Lijphart, Arend. 1971. “Comparative Politics and the Comparative Method.” American Political Science Review 65(3): 682-693. Pierson, Paul. 2003. “Big, Slow-moving, and... Invisible.” in (Eds.) James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, 177-207. Mahoney, James and Gerry Goertz. 2006. “A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research.” Political Analysis, 14(3): 227-249.
4 Diktatörlük ve Demokrasi Yunus Sözen, 2013, ‘Siyasi Rejimler: Demokrasiler ve Diğer Sistemler’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 45-74. (3. Bölüm) Mair, Peter. 2014. “Democracies.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 79-95. (Caramani Chp. 5) Brooker, Paul. 2014. “Authoritarian Regimes.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 96-109. (Caramani Chp. 6) Tavsiye edilen okumalar Schmitter, Philipe C., and Terry Mynn Karl. 1991. “What Democracy is ...and is Not.” Journal of Democracy 2(3): 75-88.
5 Otoriterleşme ve Demokratikleşme Yaprak Gürsoy, 2013, ‘Rejim Değişiklikleri: Otoriterleşme ve Demokratikleşme’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 75-100. (4. Bölüm) Tavsiye edilen okumalar O’Donell, Guillermo A. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 5(1): 55–69. Levitsky, Steven, and Lucan Way. 2002. "The Rise of Competitive Authoritarianism." Journal of Democracy 13(2): 51-65. Berk Esen ve Şebnem Gümüşçü, 2016, ‘Rising competitive authoritarianism in Turkey’, Third World Quarterly 37(9), 1581-1606.
6 Siyasal Kültür Ebru Ş. Canan-Sokullu, 2013, ‘Siyasal Kültür’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 101-122. (5. Bölüm) Welzel, Christian and Ronald Inglehart. 2014. “Political Culture.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 284-301. (Caramani Chp. 17)
7 Siyasi Partiler Sabri Sayarı, 2013, ‘Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 123-144. (6. Bölüm) Katz, Richard S. 2017. “Political Parties.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 207-223. (Caramani Chp. 12) Caramani, Daniele. 2017. “Party Systems.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 224-243. (Caramani Chp. 13) Tavsiye edilen okumalar Carles Boix, 2007, “The Emergence of Parties and Party Systems,” In the Oxford Handbook of Comparative Politics, eds. Carles Boix and Susan C. Stokes. Oxford: Oxford University Press, 499-521.
8 Parti Sistemleri Sabri Sayarı, 2013, ‘Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 123-144. (6. Bölüm) Katz, Richard S. 2017. “Political Parties.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 207-223. (Caramani Chp. 12) Caramani, Daniele. 2017. “Party Systems.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 224-243. (Caramani Chp. 13) Tavsiye edilen okumalar Carles Boix, 2007, “The Emergence of Parties and Party Systems,” In the Oxford Handbook of Comparative Politics, eds. Carles Boix and Susan C. Stokes. Oxford: Oxford University Press, 499-521.
9 Seçimler ve Seçim Sistemleri Hasret Dikici Bilgin, 2013, ‘Seçimler ve Seçim Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 145-168. (7. Bölüm) Sweet, Alec Stone. 2014. “Constitutions and Judicial Power.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 150-165. (Caramani Chp. 9) Gallagher, Michael. 2017. “Elections and Referendums.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 171-187. (Caramani Chp. 10) Tavsiye edilen okumalar Boix, Carles. 1999. “Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies.” American Political Science Review 93(3): 609-624. Norris, Pippa. 1997. “Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian, and Mixed Systems.” International Political Science Review 18(3): 297-312.
10 Baskı Grupları ve Sivil Toplum Zeynep Alemdar, 2013, ‘Baskı Grupları ve Sivil Toplum’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 169-188. (8. Bölüm) Erne, Roland. 2017. “Interest Groups.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 245-259. (Caramani Chp. 14) Kriesi, Hanspeter. 2017. “Social Movements.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 274-290. (Caramani Chp. 16) Tavsiye edilen okumalar Tsebelis, George. 1995. “Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism." British Journal of Political Science 25(3): 289-325. Tarrow, Sidney and Charles Tilly. 2007. “Contentious Politics and Social Movements” In the Oxford Handbook of Comparative Politics, eds. Carles Boix and Susan C. Stokes. Oxford: Oxford University Press, 435-460.
11 Hükümet Sistemleri ve Meclisler Pelin Ayan Müsil, 2013, ‘Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 189-208. (9. Bölüm) Kreppel, Amie. 2017. “Legislatures.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 117-135. (Caramani Chp. 7) Muller, Wolfgang C. 2017. “Governments and Bureaucracies.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 136-154. (Caramani Chp. 8) Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press, Chapters 1-3. Tavsiye edilen okumalar Foweraker, Joe, and Todd Landman. 2002. “Constitutional Design and Democratic Performance.” Democratization 9(2): 43–66. Linz, Juan J. 1990. "The Perils of Presidentialism." Journal of Democracy 1(1): 51-69. Linz, Juan J. 1994. “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?” in The Failure of Presidential Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 3-48.
12 Hükümetler ve Yasama Pelin Ayan Müsil, 2013, ‘Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 189-208. (9. Bölüm) Kreppel, Amie. 2017. “Legislatures.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 117-135. (Caramani Chp. 7) Muller, Wolfgang C. 2017. “Governments and Bureaucracies.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 136-154. (Caramani Chp. 8) Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press, Chapters 1-3. Tavsiye edilen okumalar Foweraker, Joe, and Todd Landman. 2002. “Constitutional Design and Democratic Performance.” Democratization 9(2): 43–66. Linz, Juan J. 1990. "The Perils of Presidentialism." Journal of Democracy 1(1): 51-69. Linz, Juan J. 1994. “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?” in The Failure of Presidential Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 3-48.
13 Karşılaştırmalı Ekonomi Politik Işık Özel, 2013, ‘Karşılaştırmalı Ekonomi Politik’, Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, 209-233. (10. Bölüm)
14 Federalizm Andrew Heywood, 2020, ‘Çok Düzeyli Siyaset’, Siyaset, Ankara: Felix Kitap, 556-585. Loughlin, John. 2014. “Federal and Local Government Institutions.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 181-196. (Caramani Chp. 11) Bickerton, James and Alain-G. Gagnon. 2014. “Regions.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 252-266. (Caramani Chp. 15) Hix, Simon. 2014. “The EU as the New Political System.” In Comparative Politics, ed. Daniele Caramani. Oxford: Oxford University Press, 387-406. (Caramani Chp. 23)
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sayarı, Sabri ve Hasret Dikici Bilgin (Der.). 2015. Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2. Caramani, Daniele. 2014. Comparative Politics. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.
Diğer Kaynaklar 3. İzlencede belirtilen diğer kaynaklar.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 35
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak.
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 130