ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programda üç zorunlu ders, yedi seçmeli ders bulunmaktadır.

Zorunlu Dersler:

UI 501 (Uluslararası İlişkiler Teorisi): Öğrencilere uluslararası aktörler arasındaki çatışma ve işbirliği durumlarını açıklayan teorik/felsefi altyapı verir. 

UI 504 (Siyasi Tarih): Öğrencilere Yüksek Lisans seviyesinde siyasi tarih bilgisi verir. 

ISL 555 (Araştırma Yöntemleri): Öğrencilere bilimsel çalışmanın özellikle sosyal bilimlerde temellerini, tarihini ve yöntemini verir. 

Seçmeli Dersler:

Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans programları seçmeli havuzu ve/veya İşletme Fakültesi genelindeki diğer bölümlerin seçmeli havuzlarından alacakları seçmeli derslerin danışman onayı ile planlanması ile öğrencilerin en az bir konuda derinlenmesine uzmanlık bilgisi ile donatılmalarını sağlar.