ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerine esas olarak mesleki uzmanlık vermeyi amaçlar. Dünya çapında birçok saygın doktora programı tezsiz yüksek lisans mezunlarını doktoraya devam için kabul etmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler kabul eden üniversite ve ülkelerde Doktora programlarına başvurmaya hak kazanırlar.