ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim‐Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.