ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Söz konusu programdan mezun olabilmek için, program öğrencilerinin UI 501 (Uluslararası İlişkiler Teorisi), UI 504 (Siyasi Tarih) ve ISL 555 (Araştırma Yöntemleri) zorunlu derslerinin yanı sıra yedi seçmeli dersten başarılı olarak 90 AKTS'lik kredi yükünü tamamlamaları beklenmektedir.