AKTS - Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi

Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi AB505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı AB'nin Ekonomik bütünleşmesinin detaylı bir şekilde analiz edilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Birliği' nin ekonomi alanındaki attığı adımları tarihlendirmek
  • Ortak para birimi olan Avro' ya geçiş sebeplerini incelemek
  • Devletler arası ekonomik ilişkilerin Kuzey-Güney dağılımında sınıflandırılması
Dersin İçeriği AB kurumları, parasal birlik, iç pazar, rekabet hukuku ve politikası, ortak tarım politikası.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Bütünleşmesinin Tarihi Gelişimi Kaya vd. s. 1-21
3 AB Kurumları Kaya vd. s. 25-41
4 Ekonomik ve Parasal Birlik Akçay ve Göçmen (der.), s.
5 İç Pazar Akçay ve Göçmen (der.), s.
6 Rekabet Hukuku ve Politikası Akçay ve Göçmen (der.), s.
7 Ortak Tarım Politikası Akçay ve Göçmen (der.), s.
8 Tüketicinin Korunması Akçay ve Göçmen (der.), s.
9 Ortak Dış Ticaret Politikası Akçay ve Göçmen (der.), s.
10 AB ve Türkiye: Ekonomik İlişkiler I
11 AB ve Türkiye: Ekonomik İlişkiler I
12 Avro Krizi: Son Dönem Gelişmeler I
13 Avro Krizi: Son Dönem Gelişmeler II
14 Sonuç

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Akçay, B. Göçmen, I. (ed) (2012). Avrupa Birliği –Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Ankara :Seçkin Yayıncılık.
2. Kaya, A.Aydın-Düzgit, S.Gürsoy, Y. Beşgül, Ö.O. (ed) (2011). Avrupa Birliği’ne Giriş Tarih, Kurumlar ve Politikalar. İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 Devletlerarası ilişkiler konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonlarına ilişkin analiz yapmak. X
6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
7 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
8 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
9 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
10 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X
11 Argüman geliştirme yeteneğini kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 7 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125