ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği alanında Tezli programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.