ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - 3 4 2 4 3 2 - 4 - 4 -
MECE589 Mezuniyet Semineri - - - - - - 5 4 3 3 - 5 - -
MECE597 Yüksek Lisans Tezi 5 5 5 - - - - - - 5 - 5 - 3
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MECE525 Akıllı Kontrol 5 3 3 3 4 3 2 3 - - - 4 - -
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 4 4 4 4 5 5 2 2 1 1 2 4 1 3
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 4 4 3 5 4 4 2 2 1 1 1 3 1 3
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2
CMPE467 Örüntü Tanıma 4 4 3 4 3 4 2 2 1 1 1 4 1 3
COMPE474 Gevşek Hesaplama - - - - - - - - - - - - - -
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 4 4 3 5 4 4 2 2 1 1 1 3 1 3
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 4 4 2 2 2 1 - - - - - - - -
EE430 Bilgisayarla Görme 4 4 3 4 3 4 2 2 1 1 2 3 1 3
EE448 Örüntü Tanıma 4 4 3 4 3 4 2 2 1 1 1 4 1 3
IE416 Uzman Sistemler 4 4 2 2 2 - - - - - - - - -
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 4 4 5 3 2 3 2 3 - 2 4 2 - -
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 2 2 4 2 3 1 2 - - - - - - -
MATH521 Sayısal Analiz I 5 5 5 - - - - - - - - - - -
MATH522 Sayısal Analiz II 5 5 5 - - - - - - - - - - -
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 5 5 5 - - - - - - - - - - -
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 5 5 5 - - - - - - - - - - -
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 5 5 5 - - - - - - - - - - -
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 5 5 5 - - - - - - - - - - -
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 5 5 4 5 3 4 3 - - - - 4 - -
MECE539 Uçan Robotlar 5 5 4 5 3 4 3 - - - - 4 - -
MECE511 Duyucular, Eyleyiciler ve Arayüz 5 3 - - 4 3 2 - - - - 4 - -
MECE536 Araç Dinamiği 5 4 1 - - 3 3 - - - - 4 - -
MECE531 İleri Dinamik 5 4 1 - - 3 3 - - - - 4 - -
MECE570 Sistem Kuramı 5 5 4 5 3 4 3 - - - - - - -
MECE445 Robot Görme 5 3 - - 4 3 2 - - - - 4 - -
MECE445 Robot Görme 5 3 - - 4 3 2 - - - - 4 - -
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 5 5 5 5 4 3 4 3 - - - 5 - -
MECE406 Sayısal Kontrol 5 5 4 5 3 4 3 - - - - - - -
MECE404 Akıllı Mekatronik Sistemler 4 4 2 2 2 1 - - - - - - - -
CMPE466 Gevşek Hesaplama - - - - - - - - - - - - - -
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - - - - -
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -
EE573 Bilgisayarla Görme - - - - - - - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - - - - -
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi - - - - - - - - - - - - - -
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - - - - - - - - - - - - -
EE222 Mikrodenetleyiciler - - - - - - - - - - - - - -
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler - - - - - - - - - - - - - -
EE504 Sistem Analizine Giriş - - - - - - - - - - - - - -
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji - - - - - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - - - - - -
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - - - - - - - -
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - - - - - -
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
CMPE564 Doğal Hesaplama - - - - - - - - - - - - - -
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme - - - - - - - - - - - - - -