ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 3 0 3 5
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
MECE589 Mezuniyet Semineri 0 0 0 5
MECE597 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 80
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 3 0 3 5
FBE-MECE-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MECE-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MECE-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MECE-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 0 21 120

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
CMPE434 Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 5
CMPE464 Dijital Görüntü İşleme 3 0 3 5
CMPE465 Bilgi Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE467 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
COMPE474 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
EE423 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE430 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 0 0 3 5
IE416 Uzman Sistemler 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MATH521 Sayısal Analiz I 3 0 3 5
MATH522 Sayısal Analiz II 3 0 3 5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 3 0 3 5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 3 0 3 5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 3 5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE511 Duyucular, Eyleyiciler ve Arayüz 3 0 3 5
MECE536 Araç Dinamiği 3 0 3 5
MECE531 İleri Dinamik 2 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE451 Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik 3 0 3 5
MECE406 Sayısal Kontrol 2 0 3 5
MECE404 Akıllı Mekatronik Sistemler 3 0 3 5
CMPE466 Gevşek Hesaplama 3 0 3 5
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 3 5
EE573 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
EE222 Mikrodenetleyiciler 3 2 4 7
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
EE504 Sistem Analizine Giriş 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
Toplam 143 6 151 252