ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bu program, Y. Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. Seviye) öğrenim veren bir programdır.