ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC ve Tezli programda Tez çalışması ve Seminer dersinden S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır.