ECTS - - Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.