AKTS - Beslenme Yönetimi

Beslenme Yönetimi (TOUR323) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beslenme Yönetimi TOUR323 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gıda güvenliğinin yanında hijyen ve beslenmeye etki eden faktörleri açıklamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıdalardaki toksin ve zehirleri açıklamak
  • Organik ve organic olmayan gıdaları açıklamak
  • Zirai ilaç kalıntılarını anlatmak ve açıklamak
  • Gıdalardaki nitrosaminlari açıklamak
  • Gıda güvenliğini tartışmak
Dersin İçeriği Gıda güvenliği ve içerikleri hakkında detaylar ve sağlıklı beslenme sistemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıdalardaki zararlı maddeler Konu 1
2 Doğal olarak oluşan gıda toksinleri Konu 2
3 Nitrat ve nitrat içerikli taze sebze örnekleri Konu 3
4 Bulaşıcı inorganik gıda maddeleri Konu 4
5 Süreklilik gösteren zararlı organic maddeler Konu 5
6 Tarım ilaçları Konu 6
7 Poliklinik araomatik hidrocarbonların oluşu ve deniz mahsülleri gıdaların güvenirliği Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Veterinsel ilaçların kalıntıları Konu 8
10 Gıda boyası eklemeleri Konu 9
11 Gıdalardaki nitrosaminler: Oluşumu, meydana çıkması ve analizi Konu 10
12 Toksik parazitler ve mikrotoksinler Konu 11
13 Süt üretimi ve gıda güvenliği Konu 12
14 Gıda alerjileri Konu 13
15 Tekrar Tekrar
16 Tekrar Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Paul. Insel, Don. Ross, Kimberely. McMahon, Melissa. Bernstien,(2011) Nutrition, 4th Ed. Jones and Bartlett publishers, London.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir.
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır X
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar.
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir. X
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 16 3 48
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 152