ECTS - - Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği program öğretim amaçları:

  1. Konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, ulaştırma, kongre, konferans, gibi hizmet sektörü işletmelerinde istihdam edilmek üzere yabancı dil bilen, etik değerlere bağlı orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamak.
  2. Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendilerini sürekli yenileyebilecek özelliklerle donanmalarını sağlamak.
  3. Turizm alanında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunabilecek eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş, bilimsel sorgulama, araştırma ve merak duyusu uyarılmış öğrenciler yetiştirmek.
  4. Lisansüstü programlarla nitelikli akademik kadronun yetişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.