ECTS - - Turizm İşletmeciliği

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar.