ECTS - - Turizm İşletmeciliği

Bu bölüm, yüksek öğretimde Turizm İşletmeciliği bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.