ECTS - - Turizm İşletmeciliği

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'den geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (tezli yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.