AKTS - Konaklama Muhasebesi

Konaklama Muhasebesi (TOUR415) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konaklama Muhasebesi TOUR415 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; konaklama işletmelerinin muhasebe işlemlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek, her türlü muhasebe verilerini en iyi şekilde yorumlayarak doğru stratejik kararlar verebilecek üst ve orta kademe yönetici yetiştirmeye yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konaklama işletmelerinin özellikleri ile bu işletmelerde muhasebe uygulamalarını, kullanılan defter, belge ve formları tanımlar.
  • Konaklama işletmelerinde oda, yiyecek-içecek maliyetlerinin önemini ve ana hatlarıyla hesaplanmasını yapabilir.
  • Konaklama işletmelerine özgü hesap çerçevesi ve hesap planı ile özellikli hesapları tanır.
  • Konaklama işletmelerinde yabancı paralı işlemlerin (nakit, kredili, çek ve senetli) takip, kontrol ve muhasebesini öğrenir ve önemini tanımlayabilir.
Dersin İçeriği Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TANIMI, TÜRLERİ, KONAKLAMA MUHASEBESİ TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ TEMEL MUHASEBE KAVRAMLARI TEK DÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE MUHASEBE STANDARTLARI Konu 1
2 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE ORGANİZASYONU, MUHASEBE DEPARTMANLARININ ALT BİRİMLERİ, GÖREV VE TANIMLARI ODA, YİYECEK-İÇECEK VE DİĞER MALİYETLERİN HESAPLANMASI Konu 2
3 KONAKLAMA İŞLLETMELERİNDE BELGE DÜZENİ, KULLANILAN BELGE VE FORMLAR İLE YASAL DEFTERLERLE İLGİLİ KURALLAR GELİRLERİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Konu 3
4 YABANCI PARA VE İŞLEMLERİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALZEME HAREKETLERİNİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Konu 4
5 Ara Sınav Ara Sınav
6 PERSONEL GİDERLERİNİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Konu 5
7 DURAN VARLIKLAR VE AMORTİSMANLARIN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Konu 6
8 DÖNEMSEL FAALİYET RAPORLARI VE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ, 7/A - 7/B´YE GÖRE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Konu 7
9 SEYAHAT İŞLETMELERİ TANIMI, TÜRLER, GÖREVLERİ, ORGANİZASYON YAPILARI, GELİRLERİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ İLE TUR ÖRNEKLERİ Konu 8
10 2. Ara Sınav 2. Ara Sınav
11 Tekrar Tekrar
12 Tekrar Tekrar
13 Tekrar Tekrar
14 Tekrar Tekrar
15 Tekrar Tekrar
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hospitality Management Accounting. Martin G. Jagels, Catherine E. Ralston (2014)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur. X
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir. X
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır X
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir. X
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 148