AKTS - Gıda Üretimi

Gıda Üretimi (TOUR307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gıda Üretimi TOUR307 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kursun amacı karmaşık ve ilgi çekici halk sağlığı konusunda yiyecek güvenilirliğini anlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yiyecek güvenirliğini kavramlarını açıklamak ve yiyecek sistemlerinin halk sağlığı ile ilişkisini ortaya koymaktır
  • Diyet, yiyecek üretimi, çevresel faktörler, öz kaynaklar, nufus ve kaynakların birbirlerini ve insan sağlığını nasıl etkilediğini açıklamayı amaç edinir
  • Mevcut yiyecek sistemlerini şekilendirmede etki eden faktörleri açıklar
  • Gelir yönetiminin rolünü ve uygulamalarını oda bölümlendirme departmanı ile açıklamak
  • Diyet davranışlarındaki değişikleri,zorlukları tetikleyen, sürdürlebilir tarımı destekleyen, yiyecek güvenliğini geliştiren ve yiyecek üretiminin halk sağlığını azaltmaya etkisini 3 ila 5 arasında faktörleri açıklamak
Dersin İçeriği Ekonomik, nüfus ve adalet faktörlerini göz önünde bulundurarak diet, rutin gıda, hayvansal bazlı üretim sistemleri, çevresel faktörler ve halk sağlığı arasındaki bağlantı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar, Mutfak organizasyonları ve iş tanımları Konu 1
2 Mutfak karakteristikler, araçları ve temel pişirme methodları Konu 2
3 Süsleme ve Çeşitlendirme karateristikleri Konu 3
4 Salata ve çeşitlendirme karakteristikleri Konu 4
5 Ana yemek ve çeşitlendirme karakteristikleri Konu 5
6 Ön yemek ve çeşitlendirme karakteristikleri Konu 6
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Yemek ve Personel temizliği Konu 8
9 Yiyecek ve su ile bulaşan mikroplar Konu 9
10 Süsleme ve salata çeşitleri hazırlama Konu 10
11 Ön ve Ana öğün hazırlama Konu 11
12 Süsleme ve salata çeşitleri hazırlama Konu 12
13 Ön ve Ana öğün hazırlama Konu 13
14 Süsleme ve salata çeşitleri hazırlama Konu 14
15 Tekrar Tekrar
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Zushe. Yosef Blech. (2008), Food Production, 2nd Ed. Wiley Blackwell, Iowa.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar.
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir.
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar.
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 16 3 48
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 116