AKTS - Turizme Giriş

Turizme Giriş (TOUR101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizme Giriş TOUR101 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Enis G. TATAROĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı turizme genel bir giriş ve temel kavramları açıklayarak turizm prensiplerini anlatmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turizmin temel kavaramlarını açıklamak
  • Turizmin bütün ülkelerde önemli ekonomik bir faktör haline getirmenin yolları.
  • Turizmin ekonomik, sosyo- kültürel ve çevresel etkilerini öğrenmek.
  • Turizm çekiciliklerini ve pazarlama stratejilerini öğrenmek
  • Turizmde gelecekteki eğilimleri ve sorunları öğrenmek
Dersin İçeriği Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizme Giriş Ders Dosyası
2 Turizm, Seyahat, Serbest Zaman ve Rekreasyon Kavramları. Jafari Jafar Xiao Honggen (2016); Lowry Linda (2017)
3 Kitle Turizminin Gelişimi ve Turizm Sistemi Holden (2005) blm 1
4 Turizm Endüstrisi Tanım ve Kapsamı Jafari Jafar Xiao Honggen (2016); Lowry Linda (2017)
5 Konaklama ve Yiyecek İçecek Sektörü Robinson P. Lück M, Smith S. Ed (2013) Chapter 7 ve 8
6 Ulaşım Sektörü Robinson P. Lück M, Smith S. Ed (2013) Chapter 4 ve 5
7 Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü Sharpley (2006) blm.10:
8 Ara Sınav
9 Turist Mekanları (Destinasyon ve Çekim Yerleri) Sharpley (2006) blm.4; Robinson P. Lück M, Smith S. Ed (2013) blm.9 Holden (2005) blm 1
10 Turist Güdülenmesi ve Turizmin Toplumsal ve Psikolojik Etmenleri Sharpley (2006) blm.4; Robinson P. Lück M, Smith S. Ed (2013) blm.9 Holden (2005) blm 1
11 Turist Güdülenmesi ve Turizmin Toplumsal ve Psikolojik Etmenleri
12 Turizm ile Çevre, Toplum ve Ekonomi İlişkisi
13 Turizm ile Çevre, Toplum ve Ekonomi İlişkisi Sharpley (2006) blm.4; Robinson P. Lück M, Smith S. Ed (2013) blm17,18,14, Holden (2005) blm 1
14 Turist Güdülenmesi Modelleri (Dann ve Krippendorf’un Yaklaşımları) Holden (2005) blm 1
15 Genel Değerlendirme
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jafari Jafar Xiao Honggen (2016) Encyclopedia of Tourism, Springer.
2. Lowry Linda (2017) The Sage International Encyclopedia of Travel and Tourism, Sage.
3. Robinson P. Lück M, Smith S. Ed (2013) Tourism CABİ

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 15
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 19 115
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur. X
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir. X
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır X
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir. X
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. X
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 1 5
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 98