AKTS - Analize Giriş

Analize Giriş (MATH101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Analize Giriş MATH101 1. Dönem 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Matematiksel Analizin iş, ekonomi ve sosyal bilimlere olan uygulamalarının tanıtımı ve problemlerin çözümü için farklı tekniklerinin öğretilmesidir. Bu amaçla derslerde, matematiksel analizin iş, ekonomi ve sosyal bilimlere olan uygulamaları değişik örneklerle sunulmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • üstel ve logaritmik fonksiyonları içeren temel eşitlik ve eşitsizlikleri çözer
  • temel fonksiyonlara aşina olur, bu fonksiyonların grafiklerini çizebilir, grafikten fonksiyon hakkında bilgi edinebilir
  • eleme yöntemiyle veya matris ve determinant kullanarak denklem sistemlerini çözer
  • ekonomi alanındaki (arz-talep denklemleri gibi) problemleri çözer.
Dersin İçeriği Temel cebirsel işlemler, grafikler, fonksiyonlar ve grafikleri, denklemler ve eşitsizlikler, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler, Sayılar, Kesirlerin Basit Kesirler Cinsinden Yazımı, Cebirsel İfadeler Üzerine İşlemler s. 1-6, 9-41
2 Kesirler, Doğrusal Denklemler, İkinci Dereceden Denklemler s. 21-34, 37-40
3 Denklemlerin Uygulamaları, Doğrusal Eşitsizlikler, Eşitsizliklerin Uygulamaları, Mutlak Değer s. 46-64
4 Fonksiyonlar, Bazı Özel Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Aritmetik İşlemler, Fonksiyonların Tersinin Bulunması, Dik Koordinatlarda Grafikler s. 75-100
5 Simetri, Kaydırma-Öteleme ve Yansıtmalar(la Grafik Çizimi), Doğrular s. 103-109, s. 116-122
6 Uygulamalar ve Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Doğrusal Denklem Sistemleri s. 125-146
7 Doğrusal Olmayan Sistemler, Denklem Sistemi Uygulamaları s. 148-155
8 Üstsel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritmanın Özellikleri s. 163-185
9 Logaritmik ve Üstsel Denklemler s. 186-189
10 Bileşik Faiz, Mevcut Değer, Sürekli Bileşik Faiz s. 197-206
11 Yıllık Gelirler, Kredi Amortismanı s. 208-220
12 Matrisler, Matris toplamı ve Skalerle Çarpım, Matrislerin Çarpımı s. 227-247
13 Matrislerin İndirgenmesi Yöntemi ile Sistem Çözümü s. 250-262
14 Matrisin Tersi(nin hesaplanması), Determinantlar(Ders kitabıbda yok), Kramer Kuralı(Ders kitabında yok) s. 263-268
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences by E. F. Haeussler, Jr Richard S. Paul and Richard J. Wood, Pearson Prentice Hall, 12th edition.
Diğer Kaynaklar 2. Precalculus Enhanced with Graphing Utilities, Second edition, Michael Sullivan and Michael Sullivan, Prentice Hall, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir.
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 35