AKTS - Konaklama İşletmelerinde Pazarlama

Konaklama İşletmelerinde Pazarlama (TOUR308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konaklama İşletmelerinde Pazarlama TOUR308 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yiyecek ve içecek servis üretim süreci, servis tipleri ve verimliliğe etki eden parametre analizleri.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kar- zarar analizleri ve maliyet tabloları olduğunda yorumlamak
  • Bar, restaurant gibi yiyecek-içecek tesislerinin temel devrelerini açıklamak.
  • Departmanlarının satın alma, satış ve pazarlama ve pazarlama stratejileri gibi temel işlevlerini açıklamak.
  • Fiyatlardirma ve güncellemeleri yönetmek.
  • Yiyecek içecek departmanına gerekli olduğunda gelir-gider tablolarının analizini sağlamak
Dersin İçeriği Konaklama işletmelerinin yapısı, organizasyonları ve pazarlaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yiyecek- içecek yönetimi Konu 1
2 Yiyecek- içecek pazarlaması Konu 2
3 Menu planlaması ve yönetimi Konu 3
4 Menü fiyatlandırma ve yönetimi Konu 4
5 Menü yönetimi: Diğerleri Konu 5
6 Yiyecek ve içecek üretimi: satın alma, karşılama, depolama, üretim Konu 6
7 Yiyecek ve içecek üretimi: üretim, planlama, yiyecek ve içecek hazırlama Konu 7
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Servis teknikleri Konu 8
10 Servis teknikleri Konu 9
11 Hijyen ve sanitasyon Konu 10
12 Yiyecek ve içecek fiyatlandırması ve kontrolü Konu 11
13 Yiyecek ve içecek de otomasyon. Konu 12
14 Banket ve Organizasyon Konu 13
15 Tekrar Tekrar
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Understanding and Managing Project Costs (S) 5th Edition Participants Manual
Diğer Kaynaklar 2. Usal A. Ve Kurgun O.A. (2006), Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri, Detay Yayıncılık
3. Kutlan, S. (1998), Maliyet Kontrolü ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama, Alfa Basım-Yayın

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 55
Toplam 5 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur. X
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir. X
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır X
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir. X
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. X
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150