ECTS - - Turizm İşletmeciliği

Öğrenciler EA puanlarına göre alınmaktadır