AKTS - Grafik Tasarımında Desen I

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarımında Desen I GRT111 2 2 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Desen Bilgisi kazandırma. Görsel algı yeteneğini geliştirme ve çizme yetisinin geliştirmek. Doğru görme ve doğru biçimlendirme, İfade edebilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Desen kavramlarını doğru biçimde kullanır
  • Doğru görme ve doğru yansıtır
  • Estetik desen çizer
  • Desen değerlendirir
  • Edindiği bilgi ve becerileri farklı yapı oluşturmada kullanır
  • Günlük yaşamla sanatı birleştirir.
Dersin İçeriği Doğadan obje etütleri; modelden desen çalışmaları: alçı büst, tors, canlı modelden desen çizimleri; gövdelerde hareket planları: gövde çizimleri, gövdenin kübist formu, geometrik, sadeleştirilmiş, hareketli ve fonksiyonlu figürler; portre çizimleri; figüre kimlik kazandırma; figüre hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Desenin tanımı, plastik sanatlardaki yeri ve önemi, desen sanat tarihi. Çizgi araştırmaları Genel Sınav Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
2 Desende teknikler ve desen çizim aşamaları. Prizmatik obje çizimleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
3 Desende konular. Prizmatik obje çizimleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
4 Desen türleri. Yuvarlak çizgili obje çizimleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
5 Desende yöntemler. Yuvarlak çizgili obje çizimleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
6 Desende öğeler. İki ve daha fazla obje ile kompozisyon çalışmaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
7 Ara Değerlendirme
8 Desende öğeler. Düz ve yuvarlak çizgili objelerin çizimi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
9 Desende öğeler. Düz ve yuvarlak çizgili çok objeli çizimler Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
10 Desende kompozisyon. Tors çizimleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
11 Desende perspektif. Obje- mekân çizimlerinde kompozisyon Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
12 Desende anatomi. Tors Çizimi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
13 Canlı model desen çizimi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
14 Desende oranlar, hareket ve planlar. Canlı model desen çizimi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
15 Canlı model desen çizimi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. S. ETİKE, Desen, Ankara, 2001
2. İ. AVCI, Önce Desen Sonra Desen, İstanbul, 2001
3. H .ÇELİK, Çizginin Gücü, İstanbul, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 3 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 6 42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 175