AKTS - Grafik Tasarım I

Grafik Tasarım I (GRT201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım I GRT201 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. F.Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Grafik Tasarım dersinin amacı, grafik anlatım dili; kavram, kavramın kullanılması, grafik resimleme dili içinde kavram, grafik anlatım teknikleri görsel malzeme ve tekniği ile incelenerek kavratmak ve uygulamalar yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğal veya yapay obje etüdü yapar.
  • Düşünceyi nokta ve çizgi ile ifadelendirir.
  • Aşamalı değişimi bilir ve yapar,
  • Aşamalı değişim yöntemi ile piktogram, amblem ve logo gibi başka bir grafiksel imgeyi bilir söyler ve tasarlar.
  • Yazı - leke ilişkisini bilir ve uygular.
Dersin İçeriği Grafik anlatım dili; grafik anlatım teknikleri, görsel malzeme ve tekniği; simgesel ve kavramsal grafik tasarım çalışmaları ( piktogram-kurum kimlik çalışmaları v.b); grafik tasarım içindeki problem çözüm teknikleri; soruna yaklaşım, araştırma, analiz, sentez aşamalarıyla kompozisyon bilgisi verilir ve kompozisyon çalışmaları; renk bilgisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi Kurşun kalem, silgi, eskiz defteri getirir.
2 Yapay bir objenin detaylı etüdü ( farklı yönlerden). Etüdü yapılacak objenin, kağıdın, etüt çalışmasına uygun sertlikte kalemlerin getirilmesi.
3 Yapay bir objeden etüt çalışmasına devam. Etüdü yapılacak objenin, kağıdın, etüt çalışmasına uygun sertlikte kalemlerin getirilmesi.
4 Metamorfoz çalışmaları Metamorfoz çalışması için eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
5 Metamorfoz çalışmaları.(çizgisel ve lekesel çalışmalar) Metamorfoz çalışması için eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
6 Metamorfoz çalışmalarından piktograma geçiş çalışmalarının yapılması. Piktogram çalışması için eskiz kâğıdı, kurşun kalemler ve keçeli kalemlerin getirilmesi.
7 Ara Değerlendirme Yedinci haftaya kadarki çalışmaların dosya hazırlığı.
8 Metamorfoz çalışmalarından amblem ve logotype geçiş çalışmalarının yapılması. Amblem ve logotype çalışması için eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
9 Yazı ve leke ilişkilerine yönelik çalışmalar ve kurum kimlik çalışması denemeleri. Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
10 Etütlerden elde edilen metamorfoz çalışmalarından yararlanılarak siyah-beyaz grafik düzenlemeler ve kompozisyon çalışmalarının yapılması. Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
11 Grafik düzenlemeler ve kompozisyon çalışmalarının yapılması. Guaj boya,fırça , palet ,su kabı ,Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
12 Kompozisyonların renklendirilmesi. Guaj boya,fırça , palet ,su kabı ,Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
13 Kompozisyonların renklendirilmesi. Guaj boya,fırça , palet ,su kabı ,Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
14 Kompozisyonların renklendirilmesi. Guaj boya,fırça , palet ,su kabı ,Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
15 Kompozisyonların renklendirilmesi. Guaj boya,fırça , palet ,su kabı ,Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
16 Genel Sınav Onaltıncı haftaya kadarki çalışmaların dosya hazırlığı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. E. BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara, 2015
2. E. BECER, Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Ankara, 2007
3. D. BEKTAŞ, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, İstanbul, 1992
4. A. TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, Ankara 2007.
5. E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 6 5 30
Raporlar
Ödevler 1 7 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 250