AKTS - Grafik Tasarım II

Grafik Tasarım II (GRT202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım II GRT202 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT201
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Grafik Tasarım dersinin amacı, grafik anlatım dili; kavram, kavramın kullanılması, grafik resimleme dili içinde kavram, grafik anlatım teknikleri görsel malzeme ve tekniği ile incelenerek kavratmak ve uygulamalar yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derslerde, bir grafik tasarımcısının karşılaşacağı her türlü tasarım sorunuyla ilgili temel bilgi ve deneyimler üzerinde atölye uygulamaları yapılır. Derslerde ön hazırlık ve sürekli çalışma esastır,
  • Soyut bir kavramı grafik anlatım diliyle ifade eder (illüstrasyon),
  • Yazı leke ilişkisi kurarak Simgesel tasarımlar oluşturur,
  • Simgesel ve kavramsal grafik tasarım çalışmaları (Logo tasarımları -kurum kimlik çalışmaları v.b) yapar,
  • Raportlama yöntemi kullanılarak yüzey oluşturabilir,
  • Grafik anlatım dilini bilir ve farklı uygulamalar yapar.
Dersin İçeriği Temel grafik sembolleri üzerinden, grafik tasarımda hacim ve boyut algısı oluşturulması ve temel düzeyde logo çalışmaları için ön hazırlıklar; somut ve soyut kavramların temel grafik disiplin içerisinde görselleştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynaklar hakkında bilgi. Kurşun kalem, silgi, eskiz defteri getirir.
2 Doğadan bir canlının detaylı etüdü (kesit) Etüdü yapılacak objenin, kâğıdın, etüt çalışmasına uygun sertlikte kalemlerin getirilmesi.
3 Seçilen objenin kesit etütleri veya seçilen konunun farklı açılardan analizi ve ifadelendirilmesi araştırma. Etüdü yapılacak objenin, kâğıdın, etüt çalışmasına uygun sertlikte kalemlerin getirilmesi.
4 Araştırmalardan yararlanılarak kompozisyon çalışmalarının yapılması Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
5 Araştırmalardan yararlanılarak kompozisyon çalışmalarının yapılması Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi
6 Araştırmalardan yararlanılarak kompozisyon çalışmalarının yapılması Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi
7 Ara Değerlendirme Yedinci haftaya kadarki çalışmaların dosya hazırlığı.
8 Araştırmalardan yararlanılarak renkli kompozisyon çalışmalarının yapılması Guaj boya, fırça, palet, su kabı, eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
9 Araştırmalardan yararlanılarak renkli kompozisyon çalışmalarının yapılması. Kompozisyonların herhangi bir grafik tasarımı ürününe dönüştürülmesi. Guaj boya, fırça, palet, su kabı, Eskiz kağıdı ve kalemlerin getirilmesi.
10 Amblem ve logotype çalışmalarının yapılması Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
11 Yazı&leke ilişkisine yönelik çalışmaların yapılması Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
12 Kompozisyon çalışmaları ve ambalaj kağıdı veya tekstil tasarımı için raportlama araştırmaları. Guaj boya, fırça, palet, su kabı, Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
13 Renkli kompozisyon çalışmalarının yapılması. Guaj boya, fırça, palet, su kabı, Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
14 Renkli kompozisyon çalışmalarının yapılması. Guaj boya, fırça, palet, su kabı, Eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
15 Renkli kompozisyon çalışmalarının yapılması. Guaj boya, fırça, palet, su kabı, eskiz kâğıdı ve kalemlerin getirilmesi.
16 Genel Sınav Çalışmaların dosya içinde teslimi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Becer, E,(2015), İletişim ve Grafik Tasarım. Dost, Ankara.
2. Becer, E,(2007), Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost, Ankara.
3. Bektaş. D,(1992), Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Yapı Kredi , İstanbul
4. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, Ankara 2007.
5. E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler 2 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 6 5 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 250