AKTS - Web Grafik Tasarım I

Web Grafik Tasarım I (GRT326) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Web Grafik Tasarım I GRT326 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Turgut Efe Varol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, internet ve intranetler için dinamik içerik üretimiyle ilgili beceri ve anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Webin işleyiş mantığını kavrar
  • Html, www, dns, gibi temel terimleri öğrenir
  • İnteraktif tasarım mantığını kavrar
  • Web için gerekli görsellerin hazırlanmasını öğrenir
  • Web sitesi tasarımı ile kullanıcı yönlendirmesini kavrar
  • Duragan bir web reklamı tasarlar
  • Flash ile hareketli bir reklam bannerı tasarlar
Dersin İçeriği WWW ve Html kavramları açıklanır. Dosya türleri, görüntü formatları öğretilir. Web ortamına uygun görsel ögeler tasarlanır. Ayrıca bir web sitesi arayüzü tanımlanır, incelikleri öğretilir. Bunun sonucunda bir web sitesi arayüzü tasarlanır. Bu bilgiler üzerine flash programına temel bir giriş yapılır ve bir web reklamı tasarlanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Web tasarım içerik ve tanımı Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
2 Örnek web tasarımlar grafiksel olarak incelenecek Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
3 Kod ve script yazılımları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
4 Dreamweaver dersine başlangıç Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
5 Dreamweaver temel araç kullanımları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
6 Dreamweaver kod uygulamaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
7 Ara Değerlendirme
8 Dreamweaver buton kullanımları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
9 Web Sitesi konsept çalışması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
10 Yazılım uygulamaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
11 Dreamweaver ve web sitesi uygulamaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
12 Tasarlanan sayfayı web’e aktarma çalışmaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
13 Dreamweaver yönlendirme çalışmaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
14 Dreamweaver indexleme problemleri Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
15 Web sitesi sonuçlandırılması ve yayınlanması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 3. T. SAMARA, Design Elements: A Graphic Style Manual, Rockport, 2007.
4. O. GÜRKAN, Web Tasarım Klavuzu, Ankara, 2007.
5. M. ÇİÇEK, Web Tasarım Temelleri, İstanbul, 2011.
6. B. D. MILLER, Above the Fold, Revised Edition, How Books, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi). X
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 14 1 14
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 14 1 14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125