AKTS - Tanıtım Fotoğrafçılığı

Tanıtım Fotoğrafçılığı (GRT232) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tanıtım Fotoğrafçılığı GRT232 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serdar Bilici
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Fotoğrafın, "tanıtım" için üretimi ve kullanımının ele alındığı bu derste amaç, öğrenciyi fotoğraf tasarımı yapmaya teşvik etmek, tasarım yaparken dikkat etmesi gereken fotoğrafın görsel öğelerini ve tekniklerini öğretmek, öğrencinin fotoğrafa dönüşebilecek tasarımlar üretmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel bilgilere sahip olur.
  • Reklam fotoğrafçılarının sahip olması gereken özellikleri bilir.
  • Reklam fotoğrafında kullanılması gereken aydınlatma tekniklerini uygular.
  • Reklam fotoğrafı tasarımları yapar.
  • Reklam kampanyası bağlamında proje üretimi yapar.
  • Reklam kampanyası için fotoğraf tasarımı yapar.
  • Her türlü grafik ve görsel ürün tasarımında fotoğrafı aktif olarak kullanmayı bilir.
  • Fotoğrafla ilgili dijital ortamı ve bilgisayar programlarında fotoğraflarda sanatsal arayışlar yapar.
Dersin İçeriği Tanıtım (reklam) fotografı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlere çözüm getirilmesi; serbest anlatımlı ve amaca yönelik projelerin üretilmesi; tasarım öge ve ilkeleri; tanıtım alanında fotografik anlatımı güçlü araştırma ve uygulamalar; farklı kullanım alanları için fotografik tasarım ve uygulamalar; basit Photoshop uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklam ve tanıtım fotoğrafı kavramı. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
2 Reklam fotoğrafında tasarım ilkeleri. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
3 Foto grafik yöntemleri. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
4 Rengin algılanmasına etki eden etmenler. Renk psikolojisi. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
5 Reklam fotoğrafında dış mekan kavramı ve görüntü düzenleme. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
6 Reklam fotoğrafında iç mekan kavramı ve görüntü düzenleme. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
7 Ara Değerlendirme
8 Reklam fotoğrafında portre ve figür kavramı ve çekimleri. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
9 Ara sınav projesi ve değerlendirme. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
10 Reklam fotoğrafında hayvan fotoğrafları çekimleri. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
11 Makro düzeyde reklam fotoğrafı çekimi. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
12 Fotoğraf stüdyo ekipmanları ( ışık kaynakları, çekim masası, tripot vs. ) Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
13 Farklı yaklaşımlar endüstriyel, ticari, vb. fotoğraf etkinlikleri. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
14 İki ve üç boyutlu sanatsal eserlerin tanıtım fotoğraflarının çekimi. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
15 Final projesi ve değerlendirme.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kılıç, Levent 2002 Fotoğrafa başlarken. Dost Kitapevi.
2. Gökgöz, Aydemir: Bütün yönleri ile fotoğrafcılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 100