AKTS - Özgün Baskı I

Özgün Baskı I (GRT313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Özgün Baskı I GRT313 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Evren Tural
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihsel süreç içinde sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi sorgulayabilme. Özgün Baskı Tekniklerini öğrenmek ve sanatsal tasarımlara dönüştürmeyi gerçekleştirmek. Özgün baskının grafik tasarımı içindeki yerini ve önemini kavratmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konuyla ilgili Sanat dönemlerini, çıkış nedenlerini ve özelliklerini bilir ve söyler.
  • Özgün baskı tekniklerine bilir, uygun kompozisyon oluşturur.
  • Kompozisyonu kalıba geçirip baskı yapar.
  • Özgün baskı tekniklerinin Grafik Tasarım alanındaki önemini bilir.
  • Tasarımdan ürüne basım ve çoğaltım aşamalarını bilir ve uygular.
Dersin İçeriği Baskı resim tarihi ve baskı resim sanatçıları; bu sanatçıların özgün teknikleri; doğal ya da insan yapısı materyallerle monotipi baskı çalışmaları; baskı resmin mantığı; yüksek baskı tekniklerinden linol baskı ve ağaç baskı teknikleri ile bireysel ve grup çalışmaları yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özgün baskı ve tarihçesi, baskı resim çeşitleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
2 Usta sanatçılar ve öğrenci çalışmalarından örnekler Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
3 Linol Baskı için koyu-orta ve açık değerli kompozisyon çalışmaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
4 Linol Baskı için koyu-orta ve açık değerli kompozisyon çalışmaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
5 Linol Baskı kalıp hazırlığı Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
6 Linol Baskı uygulaması Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
7 Ara Değerlendirme
8 Renkli kompozisyon çalışmaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
9 Renkli kompozisyon çalışmaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
10 Linol baskı kalıp hazırlığı Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
11 Renkli Linol baskı uygulaması Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
12 Renkli Linol baskı uygulaması Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
13 Ağaç baskı için kompozisyon çalışması Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
14 Ağaç baskısı uygulama Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
15 Ağaç baskısı uygulama Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. H. KIRAN, Ağaç Baskı Sanatı, Ankara, 2010.
2. A. ÖZER, Grafik Üretim Teknikleri, Eskişehir,1995.
3. H. PEKMEZCİ, Tüm Yönleri ile Serigrafi-İpek baskı, Ankara,1992.
4. K. TÜRKER, Ağaç Baskı Tokat Yazmaları, İstanbul,1996.
5. Türkiye’de ve Almanya’da Ağaçbaskı Sanatı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları:6,Ankara, 1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 80
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 3 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100