AKTS - Özgün Baskı II

Özgün Baskı II (GRT314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Özgün Baskı II GRT314 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Evren Tural
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Serigrafi baskıresim teknikleri, bu tekniğin tasarımda serbestçe kullanımı ve yeni arayışlara yönelme. Eskizden baskı aşamasına giderken, elde ya da bilgisayar ortamında tasarlanan grafik elemanların, baskı resim yöntemleriyle uygulanması.Serigrafi baskı resim tekniğinin, grafik tasarım ve sanatsal üretimlerde kullanımı.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Serigrafi baskıresim hakkında temek bilgileri bilir.
  • Serigrafi baskıresim araç-gereç ve malzemelerini, işlevlerini bilir, söyler.
  • Özgün serigrafi baskıresimler tasarlar ve çoğaltır.
  • Çok renkli serigrafi baskıresim sorunlarını ve çözüm yollarını bilir, yapar.
  • Baskıresimlerde alt yazı ve numaralandırma yöntemini doğru uygular.
Dersin İçeriği Serigrafi baskı tekniği ile üretilen sanatsal ve endüstriyel çalışmalar; baskı hazırlık, kalıp pozlama ve baskı süreçleri; geleneksel yöntemler ve bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, tek renk ve çok renkli baskı teknikleri; Exlibris ve miniprint çalışmaları ile öğrenilen tekniklerin hatasız biçimde uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Serigrafi baskı teknikleri genel bilgi ve örneklerin gösterilmesi
2 Uygulama 1: Çizimlerin hazırlanması
3 Hazırlanan çizimin sayısal ortama aktarılması ve tasarlanması
4 Hazırlanan çizimin kağıt üzerine tek renkli serigrafi baskı uygulaması
5 Hazırlanan çizimin kağıt üzerine çok renkli serigrafi baskı uygulaması
6 Uygulama 2: Çizimlerin hazırlanması
7 Ara Değerlendirme
8 Hazırlanan çizimin sayısal ortama aktarılması ve tasarlanması
9 Hazırlanan çizimin t-shirt üzerine tek renkli serigrafi baskı uygulaması
10 Hazırlanan çizimin t-shirt üzerine çok renkli serigrafi baskı uygulaması
11 Uygulama 3: Afiş tasarımı, eskizlerin hazırlanması
12 Sayısal ortamda tasarımın hazırlanması (tek ve çok renkli)
13 Hazırlanan tasarımın kağıt üzerine tek renkli serigrafi baskı uygulaması
14 Hazırlanan çizimin kağıt üzerine çok renkli serigrafi baskı uygulaması
15 Geribildirimler ve değerlendirme.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. The Complate Book Of Silk Screen Printing Production (J. I. Biegeleisen)
2. Siebdruck Technik, Praxis, Geschichte (Wolfgang Hainke),
3. Prints of the 20th Century A History (Riva Castleman),
4. Cumhuriyet’in Renkleri, Biçimleri; Cumhuriyet Döneminde Özgün Baskı (Toman Südor)
5. Tüm Yönleri İle Serigrafi İpek Baskı (Hasan Pekmezci).
6. Pasajlar (Walter Benjamin),

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 5 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 7 21
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100