AKTS - Modelaj ve Maket

Modelaj ve Maket (GRT282) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Modelaj ve Maket GRT282 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
  • Öğr. Gör. Dr. Itır Özüdoğru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarımı meydana getiren ögelerin üç boyutlu çalışmalarla tüm olanaklarının irdelenmesi, bu sistematikte kullanılan yöntemlerin ve malzemelerin tanıtılması. Düzen yapmanın kuramsal bütünleşmesinde görev alacak olan görsel kuvvetleri de tanımak ve bilinçli olarak kullanmak. İki boyuttaki tasarımı üç boyutlu olarak algılatmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel Teknik anlatım ögelerini söyler
  • Nokta, Çizgi, ögelerini üç boyutlu olarak düzenler,
  • Üç boyut kavramını söyler,
  • Farklı materyalleri ve biçimlendirme olanaklarını tanır ve üç boyutlu olarak uygular
  • Farklı malzemeleri kullanarak yüzeyde ve mekanda üç boyutlu tasarımlar yapar.
Dersin İçeriği Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması; yYüzeyde iki boyutlu olarak tasarlanmış tasarımların üç boyutlu tasarımlarının ve maketlerinin farklı yapılardaki malzemeler üzerinden uygulatılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, amacı. Gerekli araç-gereç ve malzemelerin tanıtımı Tasarımın İlkeleri ve üç boyut olgusu. . Biçimlendirme kavramı (Form-Fonksiyon-Estetik).
2 Tasarımın aşamaları ve psikolojisi. Fonksiyon, form fonksiyon ilişkisi, Biçim-Form Fonksiyon ilişkileri, Düzen kavramı ve düzenin temel ilkeleri. 2Boyutlu geometrik biçim araştırmaları
3 Düzeni oluşturan elemanlar. (Görsel Etki Elemanları). 3 Boyutlu Yuvarlak, kare ve üçgen biçimlerle modelaj çalışması(hHykel). -Aynı birimler üzrinde farklı doku ve yüzey arayışları. -Farklı birimlerle farklı düzen arayışları.
4 Önceki konulara devam.
5 Önceki konulara devam.
6 Plan ve kesit ve görünüş kavramlarının tanıtımı ve geometrik formlara uygulanması, Küp, Koni, Silindir ve prizma formlarının oluşumu ve mekanda düzen arayışları. (Birim Oluşturma, Yeniden bir araya getirme –Bir Amblem ve Logonun üçboyutlu Maket çalışması) Aynı ve farklı birimlerle düzen arayışları. (Maket)
7 Ara Değerlendirme
8 Önceki konulara devam.
9 Önceki konulara devam.
10 Önceki konulara devam.
11 Hazır gerçek objelerle yüzeyde ve mekanda düzenlemeler (tasarımlar). Obje tespiti ve olanaklarının araştırılması.
12 Önceki konulara devam.
13 3 Boyutlu Tasarım( Heykel) (grup çalışması)
14 Önceki konulara devam.
15 Önceki uygulamaya devam edilerek genel bir değerlendirmenin yapılması.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Gökaydın. N, - Temel Sanat Eğitimi, MEB Yayınları,
2. Nigah Beyazıt-Tasarımı Anlamak
3. Gibson, Lois, (2008) Forensic Art Essentials, California: Academic Press
4. Prag, John and Neave, Richard (1997) Making Faces, London: British Museum Press
5. Karen Taylor, (2001),Forensic Art, New York: CRC Press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 60
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 4 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100