AKTS - Ajans İşletme

Ajans İşletme (GRT476) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ajans İşletme GRT476 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Alper R. İpek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ajans işletme bilgi ve donelerini öğretme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam Ajanslarının yapılarını bilir
  • Reklam Ajans çeşitlerini söyler
  • Reklam Ajanslarında çalışanların rollerini bilir
  • Reklam Ajanslarında iş akışını bilir
  • Reklam Ajanslarında tasarım proje sürecini bilir ve söyler
  • Ekip çalışması yapar
Dersin İçeriği Bir grafik ajansının açılması; yasalar, yönetmelikler, grafik ajansının teşkilat şeması, birimler, donanım araç ve gereçleri, iş akışı, işveren-ajans ilişkileri; grafik projelerinin maliyet açısından değerlendirilmesi, proje ile ilgili malzeme, araç-gereç ve birim fiyatlarına göre analizleri ve maliyet hesapları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklam Ajansı tanımı ve çeşitleri
2 Reklam Ajanslarının yapıları ve işleyişleri
3 Reklam Ajanslarında görev dağılımları
4 Reklam Ajanslarında tasarım proje süreçleri
5 Reklam Ajanslarında proje akışı ve müşteri ilişkileri
6 Tasarım projelerinin maliyet ve ücret yapılandırmaları
7 Ara Değerlendirme
8 Reklam Ajanslarının altyapı ve donanımsal özellikleri
9 Reel piyasa projesi için ajans grubu oluşturma ve projenin verilmesi.
10 Proje temsilcisi ile buluşma ve brief üzerinde çalışma
11 Tasarım konseptinin belirlenmesi ve eskizler
12 Proje devam
13 Layout ların hazırlanması ve proje temsilcileri ile toplantı
14 Projenin tamamlanması
15 Sunum ve geribildirim verilmesi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Elden M, ‘Reklam ve Reklamcılık ’ , Sav Yayınları, 2009
2. Misci S, ‘Temel Kavramlarla Reklam Ajansı Reklam Veren İlişkileri’ , Nobel yayınevi, 2007
3. Okay A, ‘Kurumsal Reklamcılık’ , Derin Yayınları, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler 1 80
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 4 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75