AKTS - Tasarım Psikolojisi

Tasarım Psikolojisi (GRT332) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Psikolojisi GRT332 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Görsel alanı yapılandıran uygulamalı, yaratıcı çalışmaların desteklenmesi için tasarlama ve tasarım alanlarındaki eylemleri kapsayan zihinsel süreçleri, duyum ve duygu verilerini örgütleme, yorumlama, görüngü ve olaylara anlam verme yeteneğinin, algılama sürecindeki psikolojik unsurlarla birlikte geliştirebilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojinin temel kavramlarını bilir
  • Geştalt teorisini ifade eder
  • Algısal süreci etkileyen iç ve dış etkenleri söyler
  • Görsel belleğini geliştirici ve yaratıcı duyarlığa dönük davranışlar gösterir
Dersin İçeriği Optik özellikler, görsel algılama, görsel düşünme, görsel uyarı, yanılsama ve Geştalt ilkeleri; görsel anlatım yöntemleri, bilinç-bilinçaltı algılamada bilgi ve deneyimin önemi gibi konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım olgusunun tanımı; genel, görsel düşünce, görsel algı
2 Gözün fonksiyonu, fiziksel olarak görme
3 Algılama olayı. Merkez, sınır, yol ve yön kavramları
4 Gestalt kuramı. Mantık yürütme ve sezgisel bilgi (Örneklem: iki ve üç boyutlu temel tasarım. Mekân)
5 Yaratıcılığın tanımı. Kısa tarihçe, yaratıcılığın eğitilebilirliği öncesi bazı kaynaklar ve örneklem.
6 Yaratıcılığı geliştirme yöntemleri: Genel yöntemler, yaratıcılığa engel davranışlar (örneklem ve uygulama)
7 Ara Değerlendirme
8 Yaratıcı analizler ve tekrar birleştirme yöntemi; Morfolojik analiz tekniği, nitelik sıralama tekniği, karar verme yardımcıları ve yeniden tanımlama (örneklem ve uygulama)
9 Genel örnekseme ve benzetici zihinsel süreçler
10 Grup ölçeğinde yaratıcılık; genel, beyin fırtınası yöntemi ve psikolojik süreçleri- özel konular
11 Synectics ya da yaratıcı gücün geliştirilmesi (örneklem ve uygulama)
12 Synectics ya da yaratıcı gücün geliştirilmesi süreci için öncüller, bireysel örnekseme, dolaysız örnekseme, sembolik örnekseme, düşsel örnekseme (örneklem ve uygulama)
13 Sınıfta reklam metni yazma pratiği. Gelecek hafta için hazırlanacak reklam metini konularının verilmesi
14 Sonuçların değerlendirilmesi- sunum
15 Sonuçların değerlendirilmesi- sunum
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aksoy, Ö. Biçimlendirme, KTÜ Yayınları
2. May, R. Yaratma Cesareti, MAY yayınları
3. Berger, J. Görme Biçimleri, Metis Yayınları
4. Denel, B. Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Yayınları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 7 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75