AKTS - Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı (GRT474) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı GRT474 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT223 Bilgisayarla Tasarım I GRT226 Bilgisayarla Tasarım II GRT423 Animasyon I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serdar Südor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bilgisayar oyunları için karakter ve sahne tasarlanması ve bunların hareketlendirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel oyun öğeleri bilgisinin aktarımı
  • Temel low poly modelleme tekniklerinin aktarımı
  • Kaplamalar, doku, ışık, kamera bilgisinin aktarılması
  • Karakterin temel hareketlerinin oluşturulması
  • Sahne bilgisinin aktarılması ve oluşturulması
  • Oyun öğelerinin sahne ile uyumu ve kompozisyon bilgisi
Dersin İçeriği Bir bilgisayar oyununun gerektirdiği oyun öğelerinin (game object) ve sahne (level) tasarımının teknik ve sanatsal bilgisi; oyun öğelerinin temel hareketleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karakter ve Sahne Tasarımı hakkında teorik bilgilendirme ve görsel örnekler ile sunuş Kaynak olarak verilen dökümanların incelenmesi
2 Karakter ve sahne tasarımı için 3ds Max programının arayüzünün tanıtımı ve örnek bir model oluşturma Programın arayüzünün incelenmesi
3 Belirlenmiş bir konu dahilinde ilk low poly karakterin modellenmeye başlanması Karakter için eskiz ön çalışmaları
4 Karakterlerin modellenmesine devam edilmesi ve detaylandırılması Karakter modellemesi low poly tekniklerinin teorisi ön çalışmaları
5 Karakter için malzeme ve doku oluşturmak temel renk bilgisini kazandırmak Malzeme, doku ve renk için dökümanların incelenmesi
6 Karakterin, malzeme ve doku ile kaplanması Kaplama tekniklerinin teorik ön çalışması
7 Sınav öncesi genel tekrar ve modelleme uygulamaları Genel tekrar
8 Birinci arasınav Sınav süresi dahilinde bir oyun karakterinin modellenmesi ve malzeme ile kaplanması istenecektir
9 Sahne tasarımına giriş, oyun öğelerinin sahne ile uyumunun anlatımı, görsel örnekler ile sunuş Sahne bilgisi teorisi dökümanlarının incelenmesi
10 Belirlenmiş bir konu dahilinde ilk sahnenin oluşturulması malzeme ile kaplanması ve sahne için diğer oyun öğelerinin modellenmesi Low poly oyun öğelerinin modellenmesi ön çalışması
11 Sınav öncesi genel tekrar ve kaplama uygulamaları Genel tekrar
12 2. vize ara sınavı Sınav süresi dahilinde bir sahne tasarlanması (modellenmesi) ve bunun malzeme ile kaplanması istenecektir
13 Oyun öğelerinin temel hareketlerinin oluşturulması (idle, walk, run, jump) Duruş, yürüyüş, koşu, zıplama temel hareketlerinin
14 Kamera ve ışık bilgisine giriş, Sahne içinde kamera yaratımı ve sahne için doğru kamera açısının oluşturulması Kamera açılarının incelenmesi ve ışığın sahne üzerindeki etkisinin teorik çalışması
15 Sınav öncesi genel tekrar Genel tekrar
16 Final sınavı Sınav süresi dahilinde öğrenciler, modelledikleri karakterlerini, modelledikleri sahne içinde, verilecek bir konu eşliğinde hareketlendirmeleri istenecektir

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Autodesk 3ds Max 2015 Essentials: Autodesk Official Press
3. 3ds Max Modeling for Games: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I , (Andrew Gahan)
4. Drawing Basics and Video Game Art: Classic to Cutting-Edge Art Techniques

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 15 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 16 3 48
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 154