AKTS - Animasyon I

Animasyon I (GRT481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Animasyon I GRT481 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT226 Bilgisayarla Tasarım II
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serdar Südor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Animasyonun tarihsel gelişimi ve özellikleri doğrultusunda bilgisayar destekli animasyon film üretim teknikleri konusunda öğrenciler bilgilendirilerek, her öğrencinin bir kısa metraj animasyon film üretmesi amaçlanır. Aynı zamanda animasyon film türleri incelenerek farklı tekniklerde üretilmiş animasyon film örnekleri üzerine analiz çalışmaları yaptırılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ders konusu ile ilgili tarihsel ve güncel bilgileri bilir, araştırır ve tanımlar,
  • Teknik anlamda araç ve malzeme kullanır, düşüncelerini hareketli görüntü yolu ile hazırlayıp sunar,
  • Bilgisayar ortamında animasyon programları hakkında yetkin olur,
  • Animasyon film üzerine beceri ve deneyim kazanır, eleştirir.
Dersin İçeriği Animasyon ve animasyon teknikleri; Adobe After Effects programında Photoshop ya da Illustrator kullanarak 2 boyutlu karakter animasyonu; ağız senkronizasyonu ile seslendirme; kısa bir çizgi animasyon filmi hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 A- Dersin tanımlanması, B- Animasyonun tanımlanması, C- Animasyon filmin amacı ve özellikleri, D- Animasyon film yapımına giriş. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
2 A- Animasyon filmin tarihsel gelişimi: Animasyon ve Sinema B- Animasyon film türlerinin tanımlanması: çizgi animasyon, bilgisayar destekli 2D ve 3D animasyon, Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
3 A- Animasyon filmin tarihsel gelişimi: Deneysel Animasyon B- Farklı tekniklerde kısa metraj animasyon film türlerinin gösterimi ve analizi, C- Bilgisayar destekli animasyon film yapım tekniklerine giriş: Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
4 A- Animasyon filmin tarihsel gelişimi: Hareketli Grafikler (Motion Graphics) B- Animasyon film proje konularının belirlenmesi, C- Animasyon film yapımında sinopsis ve senaryo yazımı, D- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
5 A- Animasyon film projelerin araştırma taslaklarının incelenmesi, B- Animasyon film yapımında öykü panosu (storyboard) yapımı, C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
6 A- Animasyon film projelerin araştırma taslaklarının sonuçlandırılması, B- Animasyon film projelerinin senaryo taslaklarının incelenmesi, C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
7 Ara Değerlendirme
8 A- Animasyon film projelerin senaryo taslaklarının sonuçlandırılması ve teslimi (1.Ödev teslimi), B- Animasyon film projelerinin öykü panosu taslaklarının incelenmesi, C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
9 A- Animasyon film projelerin öykü panosu taslaklarının sonuçlandırılması ve teslimi (2.Ödev teslimi), B- Yapılacak olan animasyon film projelerinin uygulama aşamasına geçiş, C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
10 A- Animasyon film projelerinin yapım aşamasının ilk taslaklarının incelenmesi, B- Türkiye'de animasyon film çalışmaları. C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
11 A- Animasyon film projelerinin yapım aşaması taslaklarının incelenmesi, B- Animasyon filmde jenerik yapımı, C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
12 A- Animasyon film projelerinin yapım aşaması taslaklarının incelenmesi, B- Animasyon filmde ses ve müzik kullanımı, C- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
13 A- Animasyon film projelerinin kurgu taslaklarının incelenmesi, B- Adobe After Effects programı eğitimi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
14 A- Animasyon film projelerinin kurgu taslaklarının sonuçlandırılması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
15 A- Animasyon film projelerinin sonuçlandırılması ve teslimi (Jüri - Final projesi teslimi). Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
16 Genel Sınav Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. S. Curran, Motion Graphics: Graphic Design for Broadcast and Film. Gloucester, 2000
2. C. Finch, The Art of Disney, New York, 1995
3. S. Kanfer, Serious Business: The Art and Commerce of Animation in America from Betty Boop to Toy story. New York, 2000.
4. J. Krasner, Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics, Oxford, 2008
5. Ö. Samancı, Animasyonun Önlenemez Yükselişi. İstanbul, 2004
6. T. White ,The Animator's Work Book. New York, 1986

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar 1 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 12 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 150