AKTS - Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon (IE423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yönetim ve Organizasyon IE423 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere yönetim süreci ile organizasyonel teori, tasarım ve değişikliği hakkındaki temel bilgileri aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim sürecinin temel prensiplerine ilişkin temel bilgi ve becerileri edinebilirim.
  • Yönetim sürecinin planlama evresinde kullanılan teknikleri öğrenerek, uygulama yeteneği gösterebilirim.
  • Kuruluşlarda çalışan insanlara liderlik etme ve motive etme uygulama ve yeteneği gösterebilirim.
  • Organizasyonel tasarım ve yeniden yapılandırma konularında kullanılan teknikleri öğrenerek, iş hayatında uygulama yeteneği gösterebilirim.
Dersin İçeriği Yönetim süreci; planlama, organize etme, kontrol, yönlendirme; organizasyonel tasarımın temel unsurları; organizasyonel yapının tasarımı; organizasyonel değişiklik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yöneticiler ve Yönetim Süreci [1] sayfa 2 - 19
2 Yöneticilerin Karar Alma Sorumluluğu [1] sayfa 84 - 106
3 Planlar ve Planlama Teknikleri [1] sayfa 110 - 127
4 Liderlik [1] sayfa 256 - 277
5 Motivasyon [1] sayfa 306 - 326
6 Ara Sınav 1
7 Takımlar ve Takım Çalışması [1] sayfa 330 - 353
8 Organizasyonlar ve Organizasyonel Etkililik [2] sayfa 114 - 137
9 Paydaşlar, Yöneticiler ve Etik [2] sayfa 50 - 75
10 Organizasyonel Tasarımın Temel Unsurları [2] sayfa 114 - 137
11 Ara Sınav 2
12 Organizasyonel Yapının Tasarımı: Yetki ve Kontrol [2] sayfa 143 - 154
13 Organizasyonel Yapının Tasarımı: Uzmanlaşma ve Koordinasyon [2] sayfa 170 – 195
14 Organizasyonel Değişikliğin Türleri ve Şekilleri [2] sayfa 295 – 320
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Exploring Management, 3rd ed., John R. Schermerhorn, Jr., John Wiley and Sons, Inc., USA, 2012. (ISBN 13: 978-0-470-87821-7) / (ISBN 978-1-118-2935-7).
2. Organizational Theory, Design and Change, 7th ed., Gareth R.Jones, Pearson Education International, USA, 2013. (ISBN 13: 978-0-273-76560-8) / (ISBN 10: 0-273-76560-4)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 4 52
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125