AKTS - Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar

Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (IE442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar IE442 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Nilüfer PEKİN ALAKOÇ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere üretim/hizmet sahaları içerisinde endüstri mühendisliği problemleri için veri analizi,tasnifi ve empirik model geliştirmeye ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.Öğrenci farklı istatistiksel teknikleri ayırt edip,paket programı kullanılarak uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirebilecektir.
  • Öğrenciler uygun bir istatistik paket programını tanıyıp, bilgisayar-bazlı istatistik analizi yapabilecektir.
  • Öğrenciler veri nasıl toplanıp, analiz edileceğini öğrenerek,proje amaçlarını geliştirebilecektir.
  • Öğrenciler işletme ve endüstri mühendisliği uygulamalarında istatistiğin genel kullanım alanlarını ve yanlış kullanımlarını öğrenerek ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler istatistiksel tekniklerle çözülebilecek endüstri ve sistem mühendisliği sorunlarını tanımlayıp,ayırt edebilecektir.
Dersin İçeriği Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı ve analizi, çok değişkenli analiz ve parametrik olmayan testlerin uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Programı Tanıtımı
2 Bazı İstatistiksel Konuların Tekrarı
3 Basit Doğrusal Regresyon
4 Çoklu Doğrusal Regresyon
5 Tek Etkenli Deney Tasarımı ve Analizi
6 Tek Etkenli Deney Tasarımı ve Analizi
7 Çok Etkenli Deney Tasarımı
8 Çok Etkenli Deney Tasarımı
9 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
10 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
11 Ara sınav
12 Parametrik Olmayan Testler
13 Parametrik olmayan testler
14 Durum Çalışmaları ve Uygulamalar
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Editors, Coleman,S.,Greenfield,T.,Stewardson,D. and Montgomery,D. Statistical Practice in Business and Industry, Wiley, 2008.
3. Montgomery, D.C., and Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons, Inc., 4th Edition, June 2006.
4. Czitron,V., Spagon, P.O., Statistical case studies for industrial process improvement, SIAM,1997
5. Ross, S. Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 3rd edition, 2004.
7. Schuyler,W. Reading Statistics and Research, Pearson,4th edition,2004.
9. Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S.Using multivariate statistics, Pearson, 4th edition, 2001.
11. Editors, Tinsley, Howard E.A., Brown, S.D.Handbook of Applied Multivariate Statistics and mathematical modelling, Academic Press, 2000.
14. Allison, P. Multiple Regression: A primer, Pine Forge, 1999.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 18 18
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125