AKTS - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (HIR502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik HIR502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Özlen Özgen
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı This course deals with the issue of media ethics. By pursuing an exploratory approach beyond stereotyped approaches, it seeks to question ethical practices in the media field, taking into consideration the complexity and complexity of the current ethical problems that the media world has emerged.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik kavramını ve kavrama ilişkin felsefi yaklaşımları bilir
  • Etiğe ilişkin güncel yaklaşım ve tartışmalara yönelik genel bakış açısı kazanır
Dersin İçeriği Control of communication from censorship to auto-control, regulations in mass communication.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Medya Etiği Ethics of Media, Pages 1-18
2 Etik nedir? Ethic of Media; Pages 39-56
3 Medya Etiği Üzerine Arendt: Gelenekleri Kamunun Ortam Olarak Yeniden Ziyaret Etmek Ethics of media: Pages 57-71
4 Küresel Medya Etiği için Antropolojik Gerçekçilik Ethics of Media: Pages 72-88
5 Bloglamanın Kültürü: Narsisizm ve Etik Kesişimi Ethics of Media: Pages 91-105
6 Görüntüye Bakmak: Görme Ahlakına Doğru Ethics of Media: Pages 106-119
7 Liberal Etik ve Savaşın Gözdesi Ethics of Media: Pages 136-158
8 Ara Sınav
9 Medya Etiği ve Yaralı Konunun Sesi Ethics of Media: Pages 178-197
10 Medyada ve Felsefede 'Etik Yaşam' Ethics of Media, Pages 215-231
11 WikiLeaks, Ulusal Güvenlik ve Kozmopolit Ahlak Ethics of Media Pages 232-254
12 Gazetecilik, Etik ve Rekabet Etkisi Ethics of Media, Pages 255-270
13 Etik Etik Altına Alınırsa Ethics of Media, Pages 271-285
14 Genel değerlendirme ve tartışma
15 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ethics of Media; Editors: N. Couldry; M. Madianou; A. Pinchevski, Palgrave, 2016.
Diğer Kaynaklar 2. Niels Thomassen; Communicative Ethics in Theory and Practice, 1992, Palgrave.
3. Lee Anne Peck and Guy S. Reel; Media Ethics at Work, 2017, Sage

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 90