ECTS - - İmalat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İmalat Mühendisliği alanında Tezli ya da Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.