ECTS - - İmalat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İmalat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans programı, günümüz teknolojisini ve mühendislik yaratıcılığını kaynaklarını, zamanı, parayı ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak birleştirebilen İmalat Mühendisler yetiştirmek misyonu ile kurulmuştur. Yoğun laboratuvar içeriği ve araştırma tecrübeleriyle eğitim programı, imalat mühendislik bilimlerinin uygulama anlayışını ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranmasını geliştiren mühendislik becerilerini sağlayacaktır. Vizyonumuz, bünyesindeki güçlü eğitim ve araştırma kadrosu, laboratuvarları ve araştırma merkezi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir Yüksek lisans programı yaratmaktır.

Programın amacı öğrencileri sanayide kullanılan temel/ileri İmalat teknolojileri konularında yetiştirmektir. Öğrenciler grup çalışmalarında yer almaları için motive edilir. Program, öğrencilere analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Programın amaçlarından biride, öğrencilere imalat teknolojilerindeki yenilikleri ve bu konudaki küresel eğilimleri takip edebilmek için gerekli bilgilerle donatmaktır. Program özellikle, öğrencilerde verimli imalat süreçleri felsefesini oluşturabilmek için hem bilgisayar destekli mühendislik hemde uygulama çalışmalarına ağırlık vermektedir. Eğitim dili İngilizcedir.