ECTS - - İmalat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MFGE500 Bitirme Projesi 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - 1 - - - 2 5 - 5 5 2 - 2
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MFGE506 Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 5 3 3 1 4 4 4 3 2 4 2 2 2
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi 4 3 2 2 3 3 4 3 1 4 2 2 2
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi 5 3 3 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 5 4 4 5 2 3 5 2 3 2 2 5 2
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 5 5 2 4 3 5 5 5 3 4 4 3 3
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi 5 5 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 2
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 3
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I 4 4 5 3 5 4 5 2 3 4 1 3 2
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi 4 4 5 3 5 4 5 2 3 4 1 3 2
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği 5 4 2 4 4 5 4 2 2 3 2 4 2
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler 2 2 3 2 4 4 3 1 5 4 3 2 3
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu 5 5 3 3 4 3 2 1 2 2 1 2 1
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 3 4 2 5 3 4 1 2 4 2 2 4
CEAC442 Çevre Kirliliği - - - - - - - - - - - - -
MFGE404  Bilgisayarla Tümleşik İmalat - - - - - - - - - - - - -
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - -
ME408 Isıl Sistem Tasarımı - - - - - - - - - - - - -
ME425 Mekanik Titreşimler - - - - - - - - - - - - -
MATE462 Nanomalzemeler - - - - - - - - - - - - -
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi - - - - - - - - - - - - -
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar - - - - - - - - - - - - -
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - - - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Analiz - - - - - - - - - - - - -
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması - - - - - - - - - - - - -
MDES654 Karar Verme Analizi - - - - - - - - - - - - -
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
AE417 Sonlu Elemanlar Analizine Giriş - - - - - - - - - - - - -
APM444 Roket ve Füze Teknolojisi - - - - - - - - - - - - -
MFGE403 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı - - - - - - - - - - - - -
MFGE418 İleri Mukavemet - - - - - - - - - - - - -
MFGE478 Fabrika Tasarımı - - - - - - - - - - - - -
IE509 Üretim Sistemleri - - - - - - - - - - - - -
MECE445 Robot Görme - - - - - - - - - - - - -
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji - - - - - - - - - - - - -
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - - - - - - -
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - - - - -
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I - - - - - - - - - - - - -
ME601 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - - -
MECE522 Kontrol Mühendisliği II - - - - - - - - - - - - -
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri - - - - - - - - - - - - -
MECE521 Kontrol Mühendisliği I - - - - - - - - - - - - -
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi - - - - - - - - - - - - -
ME667 Plastisite Kuramı - - - - - - - - - - - - -
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi - - - - - - - - - - - - -
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri - - - - - - - - - - - - -
MFGE481 Nanoimalat - - - - - - - - - - - - -
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş - - - - - - - - - - - - -
ME421 Polimer Şekillendirme Süreçleri - - - - - - - - - - - - -
ME411 Metal Şekillendirme - - - - - - - - - - - - -
ME413 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı - - - - - - - - - - - - -
ME417 Birleştirme Teknolojileri - - - - - - - - - - - - -
ME478 Fabrika Tasarımı - - - - - - - - - - - - -
ME427 Kinematik Sentez - - - - - - - - - - - - -
AE414 Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti - - - - - - - - - - - - -
AE419 İçten Yanmalı Motor Tasarımı - - - - - - - - - - - - -
AE421 Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar - - - - - - - - - - - - -
AE423 Otomotiv Kontrol Sistemleri - - - - - - - - - - - - -
ME426 Makine Dinamiği - - - - - - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - - - - - - -
MFGE545 Akıllı İmalat Sistemleri - - - - - - - - - - - - -