ECTS - - İmalat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MFGE500 Bitirme Projesi 0 0 0 40
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MFGE-T-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 30 90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MFGE506 Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 3 0 3 5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi 3 0 3 5
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi 3 0 3 5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 3 0 3 5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi 3 0 3 5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler 3 0 3 5
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I 3 0 3 5
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi 3 0 3 5
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler 3 0 3 5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
CEAC442 Çevre Kirliliği 3 0 3 5
MFGE404  Bilgisayarla Tümleşik İmalat 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
ME408 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 3 6
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Analiz 3 0 3 5
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri 3 0 3 5
AE417 Sonlu Elemanlar Analizine Giriş 2 2 3 5
APM444 Roket ve Füze Teknolojisi 3 0 3 5
MFGE403 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı 2 0 3 5
MFGE418 İleri Mukavemet 3 0 3 5
MFGE478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
MECE445 Robot Görme 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I 3 0 3 5
ME601 İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 5
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 3 0 3 5
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri 3 0 3 5
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 3 0 3 5
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi 3 1 3 5
ME667 Plastisite Kuramı 3 0 3 5
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
ME421 Polimer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
ME411 Metal Şekillendirme 3 1 3 5
ME413 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı 2 2 3 5
ME417 Birleştirme Teknolojileri 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
ME427 Kinematik Sentez 3 0 3 5
AE414 Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti 3 1 3 5
AE419 İçten Yanmalı Motor Tasarımı 2 2 3 5
AE421 Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar 3 1 3 5
AE423 Otomotiv Kontrol Sistemleri 3 1 3 5
ME426 Makine Dinamiği 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
MFGE545 Akıllı İmalat Sistemleri 3 0 3 5
Toplam 178 12 183 306